ΤΜΗΜΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ

Από το 1985

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ο μεγαλύτερος στόχος μας είναι να συνδυάσουμε όλο και περισσότερο την υψηλή γνώση που έχουμε αποκτήσει στον τομέα της παραγωγής στο έδαφος με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα φύτευση με το οποίο εγγυόμαστε την καλύτερη ανάπτυξη του ριζικού συστήματος στα φυτά μας. Αυτό μας επιτρέπει να εγγυηθούμε μια ακόμη καλύτερη ποιότητα παραγωγής. Το πάθος για την δουλειά μας και η εμπειρία που αποκτήθηκε με τα χρόνια εμπλουτίζονται από τη συνεχή εκπαίδευση στον τομέα.

Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΣ

Κατεβάστε τον κατάλογο μας
για περισσότερα