ΤΜΗΜΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ

Από το 1985

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

Καλλιέργεια στο έδαφος

Ένας σημαντικός τομέας της παραγωγής μας είναι η εκμετάλλευση του γόνιμου εδάφους της πεδιάδας του Λαγκαδά. Κάθε φυτό ξεκινάει και αναπτύσσεται στον χώρο μας. Διαμορφώνουμε την εμφάνιση του για τις ανάγκες των συνεργατών μας. Το προσωπικό μας με συνεχή εκπαίδευση και εμπειρία που έχει αποκτήσει με την πάροδο του χρόνου είναι σε θέση να δημιουργήσει πραγματικά έργα τέχνης. Σήμερα περισσότερο από το 60% των εκτάσεων καλλιεργούνται στο έδαφος. σε σύγκριση με το παρελθόν εκσυγχρονίσαμε ολόκληρη την παραγωγική διαδικασία με την χρήση σύγχρονων γεωργικών μηχανημάτων. Εφαρμόσαμε έναν πολυετή προγραμματισμό φύτευσης για να έχουμε πάντα την ίδια γκάμα των φυτών.

Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΣ

Κατεβάστε τον κατάλογο μας
για περισσότερα